Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

 

 

 

 

 

SZKOLENIA

 

 

Trening koncentracji
i motywacji w akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensywny trening podczas którego uczniowie wezmą udział w ćwiczeniach rozwijających koncentrację oraz dowiedzą się w jaki sposób można motywować się do nauki. Trening obejmuje trzy spotkania. Wszystkie
są prowadzone metodą warsztatową w aktywny i atrakcyjny dla uczniów sposób.

 

Tematyka:

Spotkanie I:

 • Wzmacnianie motywacji do nauki
 • Kiedy i gdzie się uczyć?
 • W co grać, co jeść, czego słuchać, żeby ułatwić sobie naukę?
 • Które zmysły warto bardziej zaangażować do nauki?


Spotkanie II:

 • Ćwiczenia koncentracji przydatne przed sprawdzianem oraz zwiększające uwagę podczas lekcji
 • Co zrobić, gdy moja uwaga „ucieka”?
 • Co zrobić, gdy brakuje mi pomysłów?
 • Jak uruchomić twórcze myślenie i „ruszyć z miejsca”?


Spotkanie III:

 • Techniki zwiększające koncentrację na czytanym tekście
 • Jak poszerzyć pole widzenia?
 • Jak przyspieszyć tempo czytania?
 • Jak zapamiętać więcej z czytanego tekstu?

 

Korzyści, jakie uczeń odniesie z udziału w cyklu treningów:

 

 • Pozna techniki koncentracji i relaksacji przydatne przed sprawdzianem
 • Weźmie udział w ćwiczeniach koncentracji przydatnych podczas lekcji
 • Dowie się, jak zwiększyć swoją koncentrację podczas odrabiania prac domowych
 • Pozna techniki zwiększające koncentrację na czytanym tekście i umiejętność zapamiętywania istotnych treści
 • Dowie się, jakie ćwiczenia ruchowe zwiększają koncentrację
 • Dowie się, co może zwiększać jego motywację do nauki

 

Informacje organizacyjne:

 

 • Czas trwania – 3 x 90 min

 

 

 


 

Efektywne uczenie się w akcji

Szkolenie dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

Praktyczne warsztaty, podczas których dzieci zapoznają się z przydatnymi w szkole technikami uczenia się. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone skutecznemu zapamiętywaniu, drugie – efektywnemu czytaniu podręcznika oraz notowaniu, trzecie – planowaniu czasu nauki i odrabianiu prac domowych. Każdy warsztat będzie prowadzony aktywnie, atrakcyjnie dla dzieci.

Warsztaty zostały zaprojektowane przez trenera efektywnej nauki oraz doświadczonego pedagoga, nauczyciela i wychowawcę.

Po zajęciach nauczyciel i rodzice otrzymają praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi.

 

Korzyści, jakie dziecko odniesie z udziału w cyklu warsztatów:

 

 • Nauczy się tworzyć skojarzenia sprzyjające szybkiemu zapamiętywaniu
 • Przećwiczy sposoby efektywnego zapamiętywania różnych pojęć, dat, słów w językach obcych (tzw. mnemotechniki)
 • Dowie się, kiedy powtarzać, by trwale zapamiętać materiał
 • Pozna zasady efektywnego czytania podręcznika
 • Pozna zasady efektywnego notowania (mapa myśli, obrazkowe mininotatki, punkty i podpunkty)
 • Rozwinie umiejętność zarządzania swoim czasem podczas nauki (planowanie odrabiania prac domowych)
 • Pozna ćwiczenia wspomagające koncentrację
 • Otrzyma materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego uczenia się

 

Tematyka:

 

Spotkanie I: Techniki zapamiętywania

 

 1. Mnemotechniki: skojarzeniowa metoda zapamiętywania, zakładkowa metoda zapamiętywania, technika słów zastępczych, metoda loci
 2. Krzywa zapominania Ebbinghausa
 3. Angażowanie zmysłów w nauce

 

Spotkanie II: Efektywne czytanie i notowanie

 

 1. Zasady czytania podręcznika
 2. Notowanie: mapa myśli, obrazkowe mininotatki, punkty i podpunkty
 3. Szukanie słów kluczowych w tekście

 

 

Spotkanie III: Organizacja czasu nauki

 

 1. Tworzenie planów
 2. Szeregowanie zadań według ważności, pilności i czasu wykonania poszczególnych zadań
 3. Wyznaczanie czasu przerw oraz czynności pożądane podczas przerw w nauce
 4. Ćwiczenia wspomagające koncentrację

 

 

Informacje organizacyjne:

 

Zajęcia 3 x 90 minut, przerwa zgodnie z dzwonkiem

 

 

Metody:

 

Praca w zespołach, parach, ćwiczenia indywidualne i grupowe, miniwykłady z prezentacjami

 


Czwartaki w akcji

Warsztaty efektywnej nauki dla klas IV warsztaty przeznaczone dla uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach „Trzeciaki w akcji”

 

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak poradzić sobie z dużą ilością nowych przedmiotów, w jaki sposób mają organizować swój czas nauki. Poznają techniki zapamiętywania i czytania podręcznika pomocne w radzeniu sobie z materiałem szkolnym w klasach starszych. Każdy warsztat jest prowadzony aktywnie i atrakcyjnie dla uczniów

 

Tematyka:

 

Spotkanie I: Techniki zapamiętywania

 • Ćwiczenie zapamiętywania wydarzeń historycznych, materiału z przyrody,języka polskiego i matematyki
 • Zapamiętywanie słów w językach obcych i skomplikowanych nazw
 • Szybkie zapamiętywanie etapów, cyklów rozwoju, budowy np. roślin i urządzeń

 

Spotkanie II: Efektywne czytanie i notowanie

 • Zasady czytania podręcznika
 • Zasady efektywnego notowania
 • Technika słów kluczowych
 • Mapy myśli
 • Metoda obrazkowa

 

Spotkanie III: Organizacja czasu

 • Zasady odrabiania prac domowych, tworzenie planów
 • Wyznaczanie czasu przerw oraz czynności pożądane podczas przerw w nauce
 • Ćwiczenia wspomagające koncentracji

 

Korzyści, jakie dziecko odniesie z udziału w cyklu warsztatów:

 • Nauczy się tworzyć skojarzenia sprzyjające szybkiemu zapamiętywaniu
 • Przećwiczy sposoby efektywnego zapamiętywania różnych pojęć, dat, słów w językach obcych (tzw. mnemotechniki)
 • Dowie się, kiedy powtarzać, by trwale zapamiętać materiał
 • Pozna zasady efektywnego czytania podręcznika
 • Pozna zasady efektywnego notowania (mapa myśli, obrazkowe mininotatki,punkty i podpunkty)
 • Rozwinie umiejętność zarządzania swoim czasem podczas nauki
  (planowanie odrabiania prac domowych)

 

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania – 3 x 90 min

 


WARSZTATY ARCHIWALNE 

 

Uczeń w akcji

Warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem,niepowodzeniami i krytyką.

Droga do sukcesu szkolnego.

 

 

Stres jest nieodzownym elementem rzeczywistości szkolnej. Może mobilizować do pracy i dodawać energii, ale być też powodem dyskomfortu, który blokuje postępy w nauce. Może ograniczać kreatywność, powodować kłopoty z pamięcią, przyczyniaćsię do powstawania prostych błędów. Nagromadzone napięcie sprawia również kłopoty z koncentracją uwagi.

Jak sobie z tym poradzić? Jak osiągnąć sukces w szkole? Podczas naszych warsztatów postaramy się pomóc uczniom znaleźć odpowiedzi na te pytania, a ponadto:

 

Dzięki udziałowi w warsztatach, uczniowie:

 

 • Dowiedzą się czym jest stres i kiedy jest niebezpieczny
 • Poznają i przećwiczą techniki redukowania stresu
 • Nauczą się reagować na krytykę
 • Rozwiną swoje kompetencje społeczne i emocjonalne
 • Będą potrafili z mniejszym stresem prezentować swoją wiedzę
 • Nabędą umiejętności, które zwiększą pewność siebie
 • Otrzymają materiały edukacyjne dotyczące omawianego tematu

 

Tematyka i poruszane zagadnienia:

 

 • Stres – symptomy i objawy
 • Emocje – czym są i jak wiążą się ze stresem
 • Reakcja na niepowodzenia i niskie wyniki
 • Odrzucenie w grupie
 • Krytyka – jak sobie z nią radzić?
 • Organizacja czasu własnego jako sposób na redukcję stresu
 • Przygotowanie do odpowiedzi i sprawdzianów

 

Informacje organizacyjne:

 

 • Zajęcia dla klas 4 – 7 lub gimnazjum
 • Czas trwania – 3 x 90 min

 

 


 

Grupa w akcji

Trening umiejętności społecznych

 

 

Każda grupa rządzi się swoimi prawami, każda wyznacza reguły, które obowiązują w klasie i narzuca role poszczególnym jej członkom. Bardzo ważne jest umiejętne planowanie pracy z taką grupą, w czym niezwykle pomocny będzie trening umiejętności społecznych.

Korzyści:

 

 • Dzięki takiemu treningowi dzieci nie będą traciły energii na niezdrową rywalizację, konflikty czy odgrywanie przed innymi kogoś kim nie są, a skoncentrują się na wspólnym poznawaniu i nauce. To szansa, by pracowały zespołowo i wzajemnie się motywując chętnie zdobywały wiedzę.
 • Dzieci nauczą się rozumieć emocje swoje i innych uczniów, trafnie odczytywać, o co myślą i czują koledzy, gdy może wprost tego nie mówią, a także rozwiązywać typowe konflikty grupowe. Jednocześnie zintegrują się jako zespół, będą się chętniej wspierać i wspólnie wyznaczać sobie nowe cele.
 • Trening może być wsparciem dla nauczyciela w pracy z klasą. Wychowawcy otrzymają po warsztatach praktyczne wskazówki do pracy z grupą.


Rodzice otrzymają informację o tym jak mogą rozwijać umiejętności społeczne swojego dziecka

Cele treningu:

 

 • Pogłębienie integracji zespołu klasowego
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Ćwiczenie umiejętności uważnego i aktywnego słuchania
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania negatywnych emocji w asertywny sposób
 • Poznanie sposobów wspierających rozwiązywanie konfliktów

Tematyka:

 

 • „Ja” w klasie – ćwiczenia integrujące zespół
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Aktywne słuchanie
 • Parafraza
 • Komunikat „ja”
 • Bariery w komunikacji
 • Wyrażanie negatywnych emocji

Metody pracy:

 

praca w podgrupach, parach, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, mini wykład

 

Umiejętności społeczne są przydatne na każdym etapie edukacji (i życia) jednak w szczególności trening rekomendujemy dla dzieci z klas piątych. Klasa piąta to dla uczniów moment stabilizacji i spokoju – to etap, w którym dziecko zakończyło już adaptację po przekroczeniu progu edukacyjnego, a zarazem nie odczuwa presji sprawdzianu szóstoklasisty i przygotowań do gimnazjum. Jest to bardzo dobry czas na to, by skupić się na rozwoju umiejętności społecznych.