Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

 

 

 

SZKOLENIA

 

 

Trzeciaki w akcji

Czyli jak przygotować się do przekroczenia progu, wprowadzenie do efektywnej nauki.

 

 

 

Zapamiętywanie, koncentracja i czytanie ze zrozumieniem będą głównymi tematami warsztatów dla klas III. Dzieci będą ćwiczyć umiejętność tworzenia skojarzeń sprzyjających zapamiętywaniu oraz poznają podstawowe mnemotechniki. Wezmą udział w ćwiczeniach wspierających koncentrację oraz dowiedzą się w jaki sposób można je wykorzystać podczas nauki w domu. Ponadto będą poznawały zasady pracy z tekstem i czytania ze zrozumieniem biorąc udział w różnych grach i zabawach. Dowiedzą się jak wykorzystać zdobyte umiejętności w nauce różnych przedmiotów w kolejnych latach edukacji.

 

Po zajęciach dzieci, nauczyciele i rodzice otrzymają materiały ze wskazówkami do dalszej pracy:

 

 • jakie techniki efektywnego uczenia się można stosować na lekcji i w domu
 • jak ćwiczyć pamięć i koncentrację
 • jak trenować czytanie ze zrozumieniem
 • jak planować odrabianie pracy domowej

 

Tematyka:

 

 • Techniki zapamiętywania
 • Wspieranie pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej
 • Ćwiczenia wspierające koncentrację
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Przygotowanie do odpowiedzi ustnych

 

Informacje organizacyjne:

 

Zajęcia 3 x 90 minut, przerwa zgodnie z dzwonkiem

 

Metody:

 

Praca w zespołach, parach, ćwiczenia indywidualne i grupowe, miniwykłady z prezentacjami

 


SZKOLENIA ARCHIWALNE

 

Grupa w akcji

Trening umiejętności społecznych

 

 

Każda grupa rządzi się swoimi prawami, każda wyznacza reguły, które obowiązują w klasie i narzuca role poszczególnym jej członkom. Bardzo ważne jest umiejętne planowanie pracy z taką grupą, w czym niezwykle pomocny będzie trening umiejętności społecznych.

Korzyści:

 

 • Dzięki takiemu treningowi dzieci nie będą traciły energii na niezdrową rywalizację, konflikty czy odgrywanie przed innymi kogoś kim nie są, a skoncentrują się na wspólnym poznawaniu i nauce. To szansa, by pracowały zespołowo i wzajemnie się motywując chętnie zdobywały wiedzę.
 • Dzieci nauczą się rozumieć emocje swoje i innych uczniów, trafnie odczytywać, o co myślą i czują koledzy, gdy może wprost tego nie mówią, a także rozwiązywać typowe konflikty grupowe. Jednocześnie zintegrują się jako zespół, będą się chętniej wspierać i wspólnie wyznaczać sobie nowe cele.
 • Trening może być wsparciem dla nauczyciela w pracy z klasą. Wychowawcy otrzymają po warsztatach praktyczne wskazówki do pracy z grupą.


Rodzice otrzymają informację o tym jak mogą rozwijać umiejętności społeczne swojego dziecka

Cele treningu:

 

 • Pogłębienie integracji zespołu klasowego
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Ćwiczenie umiejętności uważnego i aktywnego słuchania
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania negatywnych emocji w asertywny sposób
 • Poznanie sposobów wspierających rozwiązywanie konfliktów

Tematyka:

 

 • „Ja” w klasie – ćwiczenia integrujące zespół
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Aktywne słuchanie
 • Parafraza
 • Komunikat „ja”
 • Bariery w komunikacji
 • Wyrażanie negatywnych emocji

Metody pracy:

 

praca w podgrupach, parach, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, mini wykład