Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

 

Nauczyciel w akcji - trening komunikacji z rodzicem

 

Podczas treningu nauczyciele wezmą udział w ćwiczeniach i scenkach, których celem będzie rozwijanie umiejętności prowadzenia zebrań oraz indywidualnych spotkań z rodzicami. Każda scenka będzie poprzedzona krótkim wstępem teoretycznym. Tematy rozmów będą proponowane przez trenerów i uczestników. 

 

Tematyka:

 

 • Prowadzenie zebrań
 • Organizacja i prowadzenie dni otwartych
 • Spotkania indywidualne z rodzicami
 • Narzędzia komunikacji przydatne podczas rozmowy z rodzicem (Komunikat „ja”, parafraza, FUO)
 • Asertywne reagowanie na krytykę i atak

 

 

 

Korzyści z udziału w treningu:

 

 • Poszerzenie wiedzy na temat zasad przygotowania i prowadzenia zebrań i dni otwartych
 • Możliwość przećwiczenia trudnych rozmów z rodzicami pod okiem trenerów
 • Możliwość uzyskania wskazówek odnoszących się do sytuacji z życia uczestników

 

Czas: 3h

 


 

Skuteczne strategie nauczania i motywowania uczniów

 

 

Motywacja, efektywne nauczanie i uczenie się będą głównymi tematami warsztatów. Na spotkaniu określimy co może wpływać na motywację oraz stworzymy tzw. „bank motywatorów.” Porozmawiamy o tzw. multisensorycznym modelu pracy z klasą oraz stworzymy scenariusze zajęć w oparciu o poznane metody. Ponadto nauczyciele wezmą udział w ćwiczeniach wspierających koncentrację oraz rozwijających pamięć. Poznają niektóre mnemotechniki tj. metody szybkiego zapamiętywania. Warsztat będzie prowadzony w sposób aktywny. Uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach przeznaczonych dla uczniów, by poprzez własne doświadczenie sprawdzić skuteczność proponowanych metod.

 

Tematyka:

 • Metody motywowania uczniów do nauki

 • Aktywne metody nauczania

 • Metody i ćwiczenia wspierające wzrokowców, słuchowców, kinestetyków oraz translatorów

 • Ćwiczenia wspierające pamięć i koncentrację

 • Efektywne uczenie się

 • Motywująca komunikacja (zasady konstruktywnego chwalenia, FUO oraz tzw. „kanapka”.)

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poznanie nowych ( często prostych i krótkich) aktywnych ćwiczeń wspierających zapamiętywanie i koncentrację
 • Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie metod aktywnego nauczania
 • Stworzenie własnego scenariusza zajęć z zastosowaniem poznanych na warsztacie metod
 • Materiały z praktycznymi wskazówkami (m.in. materiały będą zawierały adresy stron internetowych z gotowymi scenariuszami aktywnych lekcji)
 • Przećwiczenie sposobów komunikacji z uczniem wspierających jego motywację
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami

 

 

Czas: 6h


 

Wychowawca - jego rola i zadania

 

 

Co należy do najważniejszych zadań wychowawcy i w jaki sposób sprawnie te zadania realizować? W jaki sposób planować pracę wychowawczą z dziećmi z klasy czwartej, piątej i szóstej? Jak zbudować efektywny, współpracujący zespół klasowy? W jaki sposób prowadzić zebrania, dni otwarte i indywidualne rozmowy z rodzicami? Szkolenie jest skoncentrowane na przekazywaniu konkretnych wskazówek i narzędzi oraz ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności.

 

Tematyka:

Zadania wychowawcy klasy (integrator, diagnostyk, organizator działań klasowych, współpracownik rodziców)

Budowanie zespołu klasowego

Prowadzenie zebrań, dni otwartych i spotkań indywidualnych z rodzicami

Teczka wychowawcy- co powinna zawierać

„Trudne rozmowy” z rodzicami

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Poszerzenie wiedzy na temat zadań wychowawcy i sposobów ich realizacji
 • Poszerzenie wiedzy na temat planowania pracy z grupą w klasach 4, 5 i 6
 • Możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach integracyjnych przydatnych w pracy z uczniami
 • Poznanie metod diagnozowania zespołów klasowych
 • Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań z rodzicami, które motywują do współpracy ze szkołą
 • Możliwość przećwiczenia umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z rodzicami
 • Otrzymanie materiałów z praktycznymi wskazówkami do pracy z dziećmi i rodzicami oraz narzędzi przydatnych np. w diagnozie zespołu klasowego czy ocenie zachowania ucznia.
 • Otrzymanie wskazówek gdzie szukać inspiracji do ulepszania własnego warsztatu pracy wychowawczej

 

Czas:  6h

 


 

Strategie nauczania

 

 

 W pierwszej części warsztatu nauczyciele dowiedzą się w jaki sposób rozpoznać profil poznawczy ucznia oraz w jaki sposób pracować z klasą, w której są osoby o różnych profilach. W drugiej części nauczyciele poznają praktyczne ćwiczenia przeznaczone dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków oraz stworzą scenariusze zajęć w oparciu o nowo poznane metody.

 

Tematyka:

 • Profile poznawcze; wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy, translatorzy
 • Multisensoryczny model pracy z klasą
 • Proste sposoby na wsparcie indywidualne uczniów z trudnościami w nauce
 • Metody i ćwiczenia angażujące wzrokowców, słuchowców i kinestetyków

 

Metody:

 • Miniwykład
 • Dyskusja
 • Praca w parach
 • Praca w podgrupach
 • Ćwiczenia indywidualne

Czas: 4h

 

 


 

 

 

Jak zmotywować ucznia?

 

 

 

Na początku warsztatów zajmiemy się określeniem od czego może zależeć motywacja ucznia. Omówimy wpływ ocen na motywację oraz sposoby na to, by były skutecznymi motywatorami. Następnie wspólnie określimy metody motywowania uczniów i przećwiczymy niektóre z nich. Na koniec zajmiemy się strategiami motywowania wybranych przez nauczycieli uczniów.

 

 

 

Tematyka:

 

 • Motywacja – czym jest i od czego zależy
 • Oceny a motywacja
 • Metody motywowania uczniów do nauki
 • Zasady formułowania konstruktywnej informacji zwrotnej
 • Praca na przypadkach

 

 

Metody:

 

 • Miniwykład
 • Praca w parach i podgrupach
 • Ćwiczenia indywidualne

 

Czas: 4h

 


 

Techniki efektywnego uczenia się

 

 

Na warsztatach nauczyciele będą mieli okazje poznać i przećwiczyć niektóre sposoby efektywnego uczenia się. Przećwiczą wybrane mnemotechniki, sposoby sporządzania efektywnych notatek, zasady czytania podręcznika. Następnie dowiedzą się w jaki sposób mogą powyższe techniki zastosować podczas lekcji.

 

 

 

Tematyka:

 

 • Mnemotechniki : zapamiętywanie dat, słów w językach obcych, trudnych terminów, etapów wydarzeń, budowy (np. roślin)
 • Mapa myśli
 • Obrazkowe mininotatki
 • Punkty i podpunkty
 • Efektywne czytanie podręcznika
 • Przygotowanie do sprawdzianów i klasówek

 

Metody:

 • Miniwykład
 • Ćwiczenia na forum grupy
 • Ćwiczenia indywidualne

Czas: 4h