Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

 

Grupa w akcji

Trening umiejętności społecznych

 

 

 

Każda grupa rządzi się swoimi prawami, każda wyznacza reguły, które obowiązują w klasie i narzuca role poszczególnym jej członkom. Bardzo ważne jest umiejętne planowanie pracy z taką grupą, w czym niezwykle pomocny będzie trening umiejętności społecznych.

 

Korzyści:

 

 • Dzięki takiemu treningowi dzieci nie będą traciły energii na niezdrową rywalizację, konflikty czy odgrywanie przed innymi kogoś kim nie są, a skoncentrują się na wspólnym poznawaniu i nauce. To szansa, by pracowały zespołowo i wzajemnie się motywując chętnie zdobywały wiedzę.
 • Dzieci nauczą się rozumieć emocje swoje i innych uczniów, trafnie odczytywać, o co myślą i czują koledzy, gdy może wprost tego nie mówią, a także rozwiązywać typowe konflikty grupowe. Jednocześnie zintegrują się jako zespół, będą się chętniej wspierać i wspólnie wyznaczać sobie nowe cele.
 • Trening może być wsparciem dla nauczyciela w pracy z klasą. Wychowawcy otrzymają po warsztatach praktyczne wskazówki do pracy z grupą.


Rodzice otrzymają informację o tym jak mogą rozwijać umiejętności społeczne swojego dziecka

 

Cele treningu:

 

 • Pogłębienie integracji zespołu klasowego
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Ćwiczenie umiejętności uważnego i aktywnego słuchania
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania negatywnych emocji w asertywny sposób
 • Poznanie sposobów wspierających rozwiązywanie konfliktów

 

Tematyka:

 

 • „Ja” w klasie – ćwiczenia integrujące zespół
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Aktywne słuchanie
 • Parafraza
 • Komunikat „ja”
 • Bariery w komunikacji
 • Wyrażanie negatywnych emocji

 

Metody pracy:

 

praca w podgrupach, parach, ćwiczenia zespołowe i indywidualne, mini wykład

 

Umiejętności społeczne są przydatne na każdym etapie edukacji (i życia) jednak w szczególności trening rekomendujemy dla dzieci z klas piątych. Klasa piąta to dla uczniów moment stabilizacji i spokoju – to etap, w którym dziecko zakończyło już adaptację po przekroczeniu progu edukacyjnego, a zarazem nie odczuwa presji sprawdzianu szóstoklasisty i przygotowań do gimnazjum. Jest to bardzo dobry czas na to, by skupić się na rozwoju umiejętności społecznych.