Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

Efektywne uczenie się w akcji

Szkolenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

Praktyczne warsztaty, podczas których dzieci zapoznają się z przydatnymi w szkole technikami uczenia się. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone skutecznemu zapamiętywaniu, drugie – efektywnemu czytaniu podręcznika oraz notowaniu, trzecie – planowaniu czasu nauki i odrabianiu prac domowych. Każdy warsztat będzie prowadzony aktywnie, atrakcyjnie dla dzieci.

Warsztaty zostały zaprojektowane przez trenera efektywnej nauki oraz doświadczonego pedagoga, nauczyciela i wychowawcę.

Po zajęciach nauczyciel i rodzice otrzymają praktyczne wskazówki do pracy z dziećmi.

 

Korzyści, jakie dziecko odniesie z udziału w cyklu warsztatów:

 

 • Nauczy się tworzyć skojarzenia sprzyjające szybkiemu zapamiętywaniu
 • Przećwiczy sposoby efektywnego zapamiętywania różnych pojęć, dat, słów w językach obcych (tzw. mnemotechniki)
 • Dowie się, kiedy powtarzać, by trwale zapamiętać materiał
 • Pozna zasady efektywnego czytania podręcznika
 • Pozna zasady efektywnego notowania (mapa myśli, obrazkowe mininotatki, punkty i podpunkty)
 • Rozwinie umiejętność zarządzania swoim czasem podczas nauki (planowanie odrabiania prac domowych)
 • Pozna ćwiczenia wspomagające koncentrację
 • Otrzyma materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego uczenia się

 

Tematyka:

 

Spotkanie I: Techniki zapamiętywania

 

 1. Mnemotechniki: skojarzeniowa metoda zapamiętywania, zakładkowa metoda zapamiętywania, technika słów zastępczych, metoda loci
 2. Krzywa zapominania Ebbinghausa
 3. Angażowanie zmysłów w nauce

 

Spotkanie II: Efektywne czytanie i notowanie

 

 1. Zasady czytania podręcznika
 2. Notowanie: mapa myśli, obrazkowe mininotatki, punkty i podpunkty
 3. Szukanie słów kluczowych w tekście

 

 

Spotkanie III: Organizacja czasu nauki

 

 1. Tworzenie planów
 2. Szeregowanie zadań według ważności, pilności i czasu wykonania poszczególnych zadań
 3. Wyznaczanie czasu przerw oraz czynności pożądane podczas przerw w nauce
 4. Ćwiczenia wspomagające koncentrację

 

 

Informacje organizacyjne:

 

Zajęcia 3 x 90 minut, przerwa zgodnie z dzwonkiem

 

 

Metody:

 

Praca w zespołach, parach, ćwiczenia indywidualne i grupowe, miniwykłady z prezentacjami