Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

Trzeciaki w akcji

Czyli jak przygotować się do przekroczenia progu, wprowadzenie do efektywnej nauki.

 

 

 

Zapamiętywanie, koncentracja i czytanie ze zrozumieniem będą głównymi tematami warsztatów dla klas III. Dzieci będą ćwiczyć umiejętność tworzenia skojarzeń sprzyjających zapamiętywaniu oraz poznają podstawowe mnemotechniki. Wezmą udział w ćwiczeniach wspierających koncentrację oraz dowiedzą się w jaki sposób można je wykorzystać podczas nauki w domu. Ponadto będą poznawały zasady pracy z tekstem i czytania ze zrozumieniem biorąc udział w różnych grach i zabawach. Dowiedzą się jak wykorzystać zdobyte umiejętności w nauce różnych przedmiotów w kolejnych latach edukacji.

 

Po zajęciach dzieci, nauczyciele i rodzice otrzymają materiały ze wskazówkami do dalszej pracy:

 

  • jakie techniki efektywnego uczenia się można stosować na lekcji i w domu
  • jak ćwiczyć pamięć i koncentrację
  • jak trenować czytanie ze zrozumieniem
  • jak planować odrabianie pracy domowej

 

Tematyka:

 

  • Techniki zapamiętywania
  • Wspieranie pamięci wzrokowej, słuchowej i kinestetycznej
  • Ćwiczenia wspierające koncentrację
  • Czytanie ze zrozumieniem
  • Przygotowanie do odpowiedzi ustnych

 

Informacje organizacyjne:

 

Zajęcia 3 x 90 minut, przerwa zgodnie z dzwonkiem

 

Metody:

 

Praca w zespołach, parach, ćwiczenia indywidualne i grupowe, miniwykłady z prezentacjami