Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

Czwartaki w akcji

 

Warsztaty efektywnej nauki dla klas IV warsztaty przeznaczone dla uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach „Trzeciaki w akcji”

 

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzą się jak poradzić sobie z dużą ilością nowych przedmiotów, w jaki sposób mają organizować swój czas nauki. Poznają techniki zapamiętywania i czytania podręcznika pomocne w radzeniu sobie z materiałem szkolnym w klasach starszych. Każdy warsztat jest prowadzony aktywnie i atrakcyjnie dla uczniów

 

Tematyka:

 

Spotkanie I: Techniki zapamiętywania

 • Ćwiczenie zapamiętywania wydarzeń historycznych, materiału z przyrody,języka polskiego i matematyki
 • Zapamiętywanie słów w językach obcych i skomplikowanych nazw
 • Szybkie zapamiętywanie etapów, cyklów rozwoju, budowy np. roślin i urządzeń

 

Spotkanie II: Efektywne czytanie i notowanie

 • Zasady czytania podręcznika
 • Zasady efektywnego notowania
 • Technika słów kluczowych
 • Mapy myśli
 • Metoda obrazkowa

 

Spotkanie III: Organizacja czasu

 • Zasady odrabiania prac domowych, tworzenie planów
 • Wyznaczanie czasu przerw oraz czynności pożądane podczas przerw w nauce
 • Ćwiczenia wspomagające koncentracji

 

Korzyści, jakie dziecko odniesie z udziału w cyklu warsztatów:

 • Nauczy się tworzyć skojarzenia sprzyjające szybkiemu zapamiętywaniu
 • Przećwiczy sposoby efektywnego zapamiętywania różnych pojęć, dat, słów w językach obcych (tzw. mnemotechniki)
 • Dowie się, kiedy powtarzać, by trwale zapamiętać materiał
 • Pozna zasady efektywnego czytania podręcznika
 • Pozna zasady efektywnego notowania (mapa myśli, obrazkowe mininotatki,punkty i podpunkty)
 • Rozwinie umiejętność zarządzania swoim czasem podczas nauki
  (planowanie odrabiania prac domowych)

 

Informacje organizacyjne:

 • Czas trwania – 3 x 90 min