Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

 

Jak chwalić,

by wzmacniać poczucie wartości dziecka?

Jak chwalić , by motywować dziecko? Czy pochwały mogą zniechęcać? Za co chwalić ? Na zajęciach omówimy i przećwiczymy konstruktywne sposoby wyrażania pochwał. Powiemy także o różnych wątpliwościach jakie mają rodzice w związku z chwaleniem i postaramy się sprawdzić czy każdy z uczestników właściwie formułuje pochwały dla swojego dziecka.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • nauczysz się konstruktywnie chwalić i motywować swoje dziecko
 • przećwiczysz poznane na warsztacie metody
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi uczestnikami
 • otrzymasz materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące chwalenia dziecka

 

Tematyka:

 • pochwała opisowa, błędy w stosowaniu pochwał
 • pochwała jako wsparcie w trudnej sytuacji
 • motywowanie do nauki
 • pochwała i krytyka – właściwe proporcje

 

Co zamiast kary?

 

Czy można dobrze wychować dziecko nie stosując kar? Jak w inny sposób zachęcić dziecko do współpracy? Co zrobić, by przestrzegało ustalone przez nas zasady? Na zajęciach omówimy różnice pomiędzy karą i konsekwencją oraz przećwiczymy wyznaczanie konsekwencji w sytuacjach zaproponowanych przez trenera i uczestników. Następnie porozmawiamy o alternatywnych w stosunku do kary sposobach zachęcania dziecka do współpracy.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Dowiesz się czym różni się kara od konsekwencji
 • Poznasz niektóre sposoby zachęcania dziecka do współpracy (m.in. tzw. konfrontacyjny komunikat „ja”)
 • Nauczysz się wyznaczania konsekwencji
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi rodzicami
 • Otrzymasz materiały z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wyznaczania konsekwencji oraz stosowania komunikatu „ja”

 

Tematyka:

 • kara a konsekwencja – różnice
 • zasady wyznaczania konsekwencji
 • konfrontacyjny komunikat „ja”

 

Emocje rodzica

Jak sobie z nimi radzić?

 

Jak radzić sobie z tzw. „trudnymi” emocjami? Czy rodzic powinien być zawsze opanowany? Jak wyrażać emocje, by być dobrym wzorem dla naszego dziecka? Podczas warsztatów postaramy się określić niektóre źródła naszych „trudnych emocji” oraz określimy sposoby ich konstruktywnego wyrażania.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Przeanalizujesz niektóre sytuacje, które są dla ciebie źródłem tzw. „trudnych” uczuć
 • Poznasz i przećwiczysz sposoby konstruktywnego wyrażania emocji w stosunku do dziecka
 • Będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami
 • Otrzymasz materiały z praktycznymi wskazówkami

 

Tematyka:

 • Nazywanie emocji
 • Komunikat „ja”
 • Cztery etapy wyrażania gniewu

 

Ja jako rodzic

poznać siebie, by wspierać rozwój emocjonalny dziecka

Pomagać dziecku wzrastać można tylko poprzez własny wzrost(M. Całusińska, W. Malinowski).

Im lepiej rozumiemy emocje, tym lepiej będą to robiły nasze dzieci. Dlatego na warsztacie każdy rodzic przeanalizuje swoje odczucia w sytuacjach, w których dzieci wyrażają emocje, oraz określi swój styl komunikacji. Następnie będziemy ćwiczyć analizę niektórych wypowiedzi i zachowań dzieci, by lepiej je zrozumieć i odpowiednio na nie zareagować.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • poznasz swój styl komunikacji
 • przeanalizujesz, jak zdarza Ci się reagować na niektóre wypowiedzi i zachowania dzieci
 • dowiesz się, jak formułować wypowiedź, by być dobrze zrozumianym przez dziecko
 • przećwiczysz analizowanie wypowiedzi i zachowań dzieci, co ułatwi ci dobór odpowiedniej reakcji
 • otrzymasz materiały z najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na zajęciach

 

Tematyka:

 • cztery wymiary wypowiedzi von Thuna
 • słuchanie czworgiem uszu
 • reakcje emocjonalne

 

Jak motywować dziecko do nauki?

Na warsztatach omówimy sposoby wspierające dzieci w nauce w szkole i w domu. Powiemy m.in., jakich wskazówek dotyczących odrabiania pracy domowej i nauki w domu można udzielić dziecku. Zwrócimy także uwagę na komunikację z dzieckiem, a przede wszystkim na to jak chwalić i jak zwracać uwagę na „niedociągnięcia”.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Poznasz i przećwiczysz sposoby motywowania dziecka do nauki
 • Dowiesz się co może zniechęcać dziecko
 • Otrzymasz materiały ze wskazówkami dotyczącymi wspierania dziecka w nauce
 • Wymienisz się doświadczeniami z innymi rodzicami

 

Tematyka:

 • Rozwijanie motywacji do nauki
 • Zasady organizacji czasu nauki
 • Odrabianie prac domowych – jaka powinna być rola rodzica?
 • Chwalenie
 • Technika „kanapki”

 

Co zrobić gdy dzieci się kłócą?

W jaki sposób pomagać dzieciom rozwiązywać konflikty? Co zrobić, gdy dzieci spierają się o zabawkę? Jak zachować się, gdy dzieci się biją? Kiedy warto interweniować? Podczas zajęć będziemy odgrywać scenki zaproponowane przez trenera i uczestników. Scenki będą poprzedzone krótkim wstępem teoretycznym.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • dowiesz się, jak zachować się, gdy dzieci się kłócą
 • przećwiczysz poznane na warsztacie metody
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi rodzicami
 • otrzymasz materiały z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wspierania dzieci w rozwiązywania konfliktów

 

Tematyka:

 • pomaganie w wyrażaniu negatywnych uczuć
 • wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów
 • metoda Gordona
 • metody Faber i Maezlish

 

W co się bawić? Gry i zabawy wspierające pamięć i koncentrację dziecka

Na warsztatach uczestnicy będą mieli okazję do wzięcia udziału w grach i zabawach przeznaczonych dla dzieci z klas I-III, których celem jest rozwijanie umiejętności zapamiętywania i twórczego myślenia, a także wspieranie koncentracji i rozwoju tzw. inteligencji lingwistycznej. Spotkanie będzie także okazją do wymiany pomysłów na zabawy z dziećmi.

 

Korzyści:

 • Dowiesz się jak rozwijać pamięć i koncentrację dziecka
 • Przećwiczysz zabawy wspierające twórcze myślenie i pamięć  
 • Dowiesz się jak wykorzystywać gdy rozwijające pamięć i koncentracje podczas nauki z dzieckiem

 

Tematyka:

 • zabawy wspierające pamięć, koncentrację, twórcze myślenie, inteligencję lingwistyczną,
 • mnemotechniki

 

Jak zachęcić dziecko do współpracy?

Na warsztacie porozmawiamy o tym, w jaki sposób mówić o naszych oczekiwaniach, by zostały wysłuchane przez dziecko. Powiemy także o tym jakie zachowania i wypowiedzi rodzica mogą zniechęcać dziecko do współdziałania.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • poznasz sposoby zachęcania dziecka do sprawniejszego wykonywania takich czynności jak np. sprzątanie i ubieranie się
 • przećwiczysz poznane na warsztacie metody
 • wymienisz się doświadczeniem oraz przedyskutujesz ważne kwestie związane z wychowaniem dziecka w gronie innych rodziców
 • otrzymasz materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące zachęcania dziecka do współpracy

 

Tematyka:

 • pięć sposobów na zachęcenie dziecka do współdziałania
 • komunikat „ja”
 • komunikat FUO

 

Złość, rozpacz, euforia - czyli:

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami

Jak nauczyć dziecko radzić sobie z własnymi emocjami?

Co zrobić, gdy dziecko przeżywa silne emocje?

Na zajęciach omówimy różne sposoby radzenia sobie ze złością proponowane przez psychologów i rodziców oraz przećwiczymy niektóre z nich.

 

Cele:

 • rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach, w których dziecko przeżywa silne emocje.
 • wzbogacenie wiedzy dotyczącej zachowań dzieci charakterystycznych dla danego etapu rozwoju
 • wymiana doświadczeń związanych z reagowaniem na emocjonalne zachowania dzieci.

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • poznasz różne metody radzenia sobie z emocjami dziecka
 • wymienisz się doświadczeniami z innymi rodzicami
 • otrzymasz materiały zawierające praktyczne wskazówki dotyczące radzenia sobie ze złością dziecka

 

Tematyka:

 • przyczyny złości
 • rozwój psychiczny dziecka
 • radzenie sobie z emocjami dziecka
 • aktywne słuchanie emocjonalnych wypowiedzi

 

Tata, dziecko i uczucia

Spotkanie edukacyjne dla ojców prowadzone przez ojca

 

 

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • Przyjrzysz się swojemu ojcostwu
 • W unikalnym męskim gronie wymienisz się doświadczeniami z innymi ojcami
 • Lepiej zrozumiesz uczucia i potrzeby swoje oraz dziecka
 • Rozwiniesz swoje kompetencje radzenia sobie z trudnymi emocjami