Odwiedż naszą stronę na Facebooku
"WIEDZIEĆ WIĘCEJ"
warsztaty edukacyjne

Czwartaki w akcji

Warsztaty efektywnej nauki dla klas IV

 

Warsztaty przeznaczone dla uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach „Trzeciaki w akcji”

 

 

Podczas warsztatów dzieci dowiedzą się jak poradzić sobie z dużą ilością nowych przedmiotów, w jaki sposób mają organizować swój czas nauki oraz poznają techniki zapamiętywania i czytania podręcznika pomocne w radzeniu sobie z materiałem szkolnym w klasach starszych.

 

Tematyka:

 

Spotkanie I: Techniki zapamiętywania

 

 • Ćwiczenie zapamiętywania wydarzeń historycznych, materiału z przyrody, języka polskiego i matematyki
 • Zapamiętywanie słów w językach obcych i skomplikowanych nazw
 • Szybkie zapamiętywanie etapów, cyklów rozwoju, budowy np. roślin i urządzeń

 

Spotkanie II: Efektywne czytanie i notowanie

 

 • Zasady czytania podręcznika
 • Zasady efektywnego notowania
 • Technika słów kluczowych
 • Mapy myśli
 • Metoda obrazkowa

 

Spotkanie III: Organizacja czasu

 

 • Zasady odrabiania prac domowych
 • Tworzenie planów
 • Wyznaczanie czasu przerw oraz czynności pożądane podczas przerw w nauce
 • Ćwiczenia wspomagające koncentrację

 

Informacje organizacyjne:

 

Zajęcia 3 x 90 minut, przerwa zgodnie z dzwonkiem

 

Metody:

 

Praca w zespołach, parach, ćwiczenia indywidualne i grupowe, miniwykłady z prezentacjami

 


Trening koncentracji i motywacji w akcji

 

Intensywny trening podczas którego uczniowie wezmą udział w ćwiczeniach rozwijających koncentrację oraz dowiedzą się w jaki sposób  można motywować się do nauki.

 

Trening obejmuje trzy spotkania.

Głównym tematem pierwszego spotkania będzie wzmacnianie motywacji do nauki. Drugie spotkanie poświęcimy m.in. na ćwiczenia koncentracji przydatne przed sprawdzianem oraz zwiększające uwagę podczas lekcji.

Na ostatnim spotkaniu skupimy się m.in. na technikach zwiększających koncentrację na czytanym tekście.

 

Korzyści, jakie dziecko odniesie z udziału w cyklu treningów:

 

 • Pozna techniki koncentracji i relaksacji przydatne przed sprawdzianem
 • Weźmie udział w ćwiczeniach koncentracji przydatnych podczas lekcji
 • Dowie się jak zwiększyć swoją koncentrację podczas odrabiania prac domowych
 • Pozna techniki zwiększające koncentrację na czytanym tekście i zwiększające zapamiętywanie tekstu
 • Dowie się jakie ćwiczenia ruchowe zwiększają koncentrację
 • Dowie się co może zwiększać jego motywację do nauki

 

Informacje organizacyjne:

 

Zajęcia 3 x 90 minut, przerwa zgodnie z dzwonkiem

 

Metody:

 

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki, gry, praca z tekstem, miniwykłady z prezentacjami